Tětivy

Podle druhu luku a doporučení od výrobce je vhodná tětiva. Tětiva musí být správně dlouhá. V napnutém stavu, musí mít luk 18-24cm podle modelu a délky. Pro dlouhou životnost, je důležité správné ošetření tětivy tukem a hlavně nestřílet bez použití šípu.